Bestuur van de Stichting Vrienden Ouderenkoor Zanglust

 

                   

     Voorzitter            Vicevoorzitter             Secretaris              Penningmeester            2e Secretaris
   C. v.d. Voort           H.J. Cozijn               Y. Visser                   A. Breedijk               P.J. van Eersel

Bovengenoemde bestuursleden zijn allemaal met veel enthousiasme
en plezier bezig binnen de Stichting Vrienden Ouderenkoor Zanglust.
(SVOZ) Deze stichting is opgericht per 17 december 1993 en is nu
inmiddels ruim 23 jaar actief.
Binnen het bestuur wordt steeds gekeken, welke activiteiten of andere
zaken we binnen deze stichting kunnen realiseren voor het ouderenkoor
Zanglust. Het organiseren van diverse activiteiten kan financieel mogelijk
gemaakt worden door de geweldige donateurs, die onze Stichting ondersteunen
en de opbrengst van de kienavonden, welke we 3 tot 4 keer per jaar organiseren
in de grote zaal van de "Beukenhof".
U kunt zelf ook donateur worden van onze Stichting Vrienden Ouderenkoor
Zanglust voor een bedrag van €  15,-- per jaar. U ontvangt dan ook de
Nieuwsbrief en 1 keer per jaar organiseren we een speciale avond,
uitsluitend bestemd voor alle donateurs.
Wilt u donateur worden van de SVOZ, geef u dan op via de email:  svoz.info@hetnet.nl 
of schriftelijk bij het secretariaat, SVOZ, De Madelief 40, 2161 EX LISSE.