COMMISSIE LEDEN VAN ZANGLUST

Het ouderenkoor heeft een commissie van 5 mensen.
Deze commissie is een spreekbuis tussen de koorleden
en de Stichting "De Paraplu" Lisse.

Elk commissielid heeft zijn eigen taak in de vereniging
en wel de volgende:

                                                                                                                                                                      Voorzitter: I. In 't Veld       2e voorzitter: J. Ottenkamp         Secretaris: Mevr. A. Trompert

                                                                                                         
                                                 Penningmeester                                                    Bibliothecaris
                                            Mevrouw R. v.d. Poll                                          Mevrouw R. van Steyn

 

 

 

Oproep van de commissie

                                              Zingen maakt blij

Ja, zingen maakt blij!! Het is gezond voor lijf en leden en in Ouderenkoor
'Zanglust' maakt u heel gemakkelijk contact met leeftijdgenoten.

Gezamenlijk iets presteren geeft een enorme voldoening en dat is op
dit ouderenkoor absoluut te verwezenlijken.

Onder de bezielende en prettige leiding van de dirigent, de heer W.B. Visser,
worden liederen van allerlei aard ingestudeerd, zoals bekende leuke oude Nederlandse liedjes,
Duitse en Engelse liederen, geestelijke gezangen.

Voor de uitvoeringen in het voorjaar en in de kerstperiode worden de daarbij
behorende liederen ingestudeerd.
Elk jaar zijn deze optredens weer heel gezellige bijeenkomsten met een enthousiast publiek.

Elke donderdagochtend om 10.00 uur wordt er in “De Beukenhof” gerepeteerd en komen
de bijna honderd leden bij elkaar.
De koorleden kijken er elke week weer naar uit en de zomervakantie,
waarin niet wordt gerepeteerd, duurt hen vaak veel te lang.
Ongeveer 2 maanden niet zingen valt niet mee.

Het koor kan altijd weer nieuwe leden gebruiken. Dames én Heren!
Vanaf 55 jaar heeft u allemaal de mogelijkheid om dit koor te komen versterken.
U bent van harte welkom! En de kreet: "Ik kan niet zingen" of: "Ik kan geen noten lezen"
gaat niet op want iederéén kan zingen, hoog, laag, hard of zacht en het geen noten
kunnen lezen is geen probleem. Er wordt rustig en intensief gerepeteerd.

Ná de repetitie van 60 minuten wordt er om 11.00 uur gezamenlijk koffie gedronken en
kan men de wederwaardigheden van de afgelopen week met elkaar bespreken.
Altijd héél gezellig!

Zo snijdt het mes aan twee kanten: u heeft een heel prettige ochtend, u leert weer iets en
het ouderenkoor 'Zanglust' groeit weer. 'Zanglust' is het grootste ouderenkoor van Nederland
en dat moet zo blijven!

Voelt u hier iets voor? De repetities beginnen weer op donderdagmorgen 5 september om 10 uur.
Elke donderdagmorgen kunt u zich aanmelden in de grote zaal van “De Beukenhof” of kom
gewoon eens geheel vrijblijvend kijken. Wilt u nadere informatie?
Bel dan even met 0252-410210 (Ans Trompert - van der Elst).

Heel graag tot ziens!